98551027

 
- Private - Landbrug - Industri - PLC - transient / lynbeskyttelse - EDB - Antenne/parabol/bredbånd - IHC - Aircondition / Varmepumper - Hvidevarer - Belysning -  

Nørager EL ApS - Kjemtrupvej 10, Tulstrup - 9500 Hobro - Vi træffes på: 98 55 10 27 altid... DØGNVAGT.

Forside

Kontakt

Profil

Løsninger / Produkter

Sikkerhed

Udlejning

 

 

Nørager EL - støtter børns vilkår!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremtidige projekter:

Projekterne ligger på tegnebrædtet og er stadig åbne for ændringer i planlægningen:

Projekt el produktion, i form af solceller som skal opspares på elnettet i løbet af sommeren til senere anvendelse i airconditionsanlæg der virker som varmepumpe om vinteren og kølemaskine de allerhedeste dage om sommeren. Projekt realiseres først i forbindelse med nye kontorfaciliteter. 

Projekt delvis selvforsyning med biobrændsel fra egen skovdrift... 

 

Citat: B.S.Christiansen.-"-et mål uden en plan er kun en drøm..."

Nørager EL, den grønne elektriker i Rebild Kommune.

 

Profil:

Nørager El Aps er en servicevirksomhed som til dagligt opererer med service og vedligehold inden for landbrug, industri, private og hårde hvidevarer varmepumper m.m.

Vi laver også tavler samt styringer med bla. PLC’ere, logik relæer og SMS modemer.

Derudover beskæftiger vi os også med nybyggeri hvor der efterhånden lægges mere vægt på implementering af intelligente bygningsinstallationer(IHC) således bygningens energiforbrug kan optimeres og reduceres.

Derudover laver vi også energirådgivning især med henblik på energibesparelser på tilført energi. For kunden medfører dette somregel væsentlige besparelser og som en sidegevinst hertil skåner man også miljøet for unødig CO2 belastning samt ressource spild.

 

Historie:

Omkring 1920’erne blev firmaet grundlagt af jævnstrømselværksbestyrer J.P. Madsen.

Sønnen A.P. Madsen overtog senere firmaet indtil 1957 hvor Harry Byrialsen købte Nørager EL.

 

I 1986 erhvervede Eva og Holger Pedersen firmaet og drev det indtil 2004 hvor et et flydende generationsskifte blev indledt med Jesper Høgfeldt Sørensen.

Virksomheden blev i den forbindelse ændret til et anparts selskab.

 

I 2010 stoppede Holger i Nørager EL ApS. Hvorefter Jesper fortsatte som eneejer. 

Firmaet har siden sin oprindelse været drevet fra adressen på Vestergade 6 i Nørager. Men i juli 2010 Flyttede virksomheden til Kjemtrupvej 10 idet der akut var brug for mere rationelplads. I samme forbindelse ophørte butiksdelen, dog videre føres hvidevare og belysning salget uden udstillingsprodukter.

 

Vision / Politik(er):

Visionen: er fortsat at modernisere Nørager El til at være et rationelt firma som beskæftiger sine højtkvalificerede medarbejdere allround såvel indenfor som udenfor fagets områder.

Firmapolitikken: Indebærer at man løser kundensopgave som aftalt,udført håndværksmæssigt korrekt inden for rimelig tid og pris.

Desuden skal det være sjovt at gå på arbejde.

Politik: Nørager El er ikke tilknyttet et bestemt politiskparti.

Rygepolitik: Nørager El er en røgfri arbejdsplads derfor er der rygeforbud i arbejdstiden. (se særskilt rygepolitik at.-dokument)  

Miljøpolitik: Nørager EL ApS vil gennem uddannelse, driftsforskning samt eksternt samarbejde søge at reducere vores miljøbelastninger og proaktivt bidrage til en bæredygtig udvikling gennem løbende forbedringer.

Nørager EL ApS vil fremme politikken ved:

At begrænse miljøbelastningen i driften af virksomheden, herunder de fysiske rammer med henblik på bl.a. kildesortering af affald som medfører væsentlige reduktioner af affaldsmængden med størst muligt henblik på reproducerbare materialer til genanvendelses formål.

At arbejde for at vores energiforbrug til drift og transport på sigt bliver væsentligt mere CO2 neutrale.

At skabe en øget miljøbevidsthed hos de ansatte gennem uddannelserne og faglighed som kan aflejres på kundekredsen.

At bidrage til udvikling af et bæredygtigt samfund ved at vise hvordan vi gør.

At benytte opnåede miljø- og energibesparelser til at finansiere og sikre det fortsatte miljøarbejde.

 

 

 

Gennemførte miljøvisioner:

Vi har allerede gennemført nogle projekter bl.a. kan nævnes:

 

Kildesorterings affaldsordning som hviler økonomisk i sig selv – med en miljøgevinst til følge.

 

Spildevand afsættes i eget lukket pilefordampningsanlæg. De store træer fordamper vandet mens de nye skud optager næringsstofferne. Derved får vi en reduktion i vores kommende CO2 regnskab af den CO2 som pilen optager fra luften. Spildevand til pileanlægget er fritaget for afgifter som lovgivningen er pt. hvilket medfører en økonomisk besparelse.

Oliefyret er udskiftet til et CO2 neutralt flisfyringsanlæg som opvarmer hele ejendommen. (aftager bl.a. afskåret pil fra renseanlægget hvilket medfører en lille økonomisk gevinst samt udnyttelse af næringsstofferne i spildevandet.)

Desuden kan nævnes at en del af ejendommens tilhørende jord er nybeplantet med ca 2.500stk træer i blandede træsorter. Dette medfører nogle for os positive ting: Optagelse af CO2 samt, Læ for bygninger med mindre varmeforbrug til følge samt give plads til vildtet som også er en del af naturen. Desuden skal amme træer senere anvendes til opvarmningsformål i form af flis. Projekterne er realiseret via tulstrupnygaard.dk

Indførelse af e-mail fakturering som for miljøet stort set kun sparer konvolutten / frimærket og tilhørende post transport. Tilgengæld har vi en økonomisk gevinst idet vi sparer udgifter til porto, konvolut samt den medgående tid til håndtering heraf. Vi har i den forbindelse ændret på faktura layoutet idet vi har valgt et mere udskriftsvenligt og toner besparende layout. Kunden sparer affald. Tillige får man en nemmere håndtering ved videresendelse til f.eks. forsikringsselskab eller inden for en koncern's medarbejdere. 

 

WWW.noeragerel.dk © 2006 redigeret d. 08-01-2011

 

 

 

 

R