Vi er specialiserede i landbrug og industrielle elektriske installationer


Over 100 års kombineret erfaring og solid ekspertise


virksomheden startede i december 1918 hvor de primære jobs bestod i jævnstrøms installationer og service på jævnstrømsværket i Nørager- vi har holdt fast i servicebegrebet overfor vores faste kundegrupper som har brug for tillidsfuldt service. Derfor har vores medarbejdere gennem videreuddannelse og et godt arbejdsklima valgt at være hos os. den sidste medarbejder der stoppede hos os nåde at fejre 50år's jubilæum.  

Tekniq garantiordning

Hvis du benytter dig af elvirksomheder, der er medlem af TEKNIQ (ELFO),  er du dækket ind af en garantiordning. Vi har skabt TEKNIQs Garantiordning for at sikre, at en klage over et medlem ikke er forgæves.
Får du medhold i ankenævnet, og opfylder installatøren ikke ankenævnets kendelse, indtræder TEKNIQs Garantiordning og dækker omkostninger ind til og med kr. 150.000 inkl. moms. Hvis installatøren har indbragt sagen for domstolene inden 4 uger efter afsigelsen af Ankenævnets kendelse, dækker garantiordningen fra det tidspunkt, hvor endelig dom foreligger, hvis installatøren ikke opfylder dommen. Garantiordningen dækker kun arbejde, der er udført af elinstallatører, der er medlem af TEKNIQ.

Historie

Virksomheden blev grundlagt i december 1918 af jævnstrømselværksbestyrer J.P. Madsen.

Sønnen A.P. Madsen overtog senere firmaet indtil 1957 hvor Harry Byrialsen købte Nørager EL.

 

I 1986 erhvervede Eva og Holger Pedersen firmaet og drev det indtil 2004 hvor et et flydende generationsskifte blev indledt med Jesper Sørensen.


I 2010 stoppede Holger i Nørager EL ApS. Hvorefter Jesper fortsatte som eneejer. 

Firmaet har siden sin oprindelse været drevet fra adressen på Vestergade 6 i Nørager. Men i juli 2010 Flyttede virksomheden til Kjemtrupvej 10 idet der akut var brug for mere rationelplads. I samme forbindelse ophørte butiksdelen, dog videre føres hvidevare og belysning salget uden udstillingsprodukter.

Vision

Visionen er fortsat at modernisere Nørager El til at være et rationelt firma som beskæftiger sine højtkvalificerede medarbejdere allround såvel indenfor som udenfor fagets områder.

Miljøpolitik (oprettet 2005)Nørager EL ApS vil gennem uddannelse, driftsforskning samt eksternt samarbejde søge at reducere vores miljøbelastninger og proaktivt bidrage til en bæredygtig udvikling gennem løbende forbedringer.

Nørager EL ApS vil fremme politikken ved:

At begrænse miljøbelastningen i driften af virksomheden, herunder de fysiske rammer med henblik på bl.a. kildesortering af affald som medfører væsentlige reduktioner af affaldsmængden med størst muligt henblik på reproducerbare materialer til genanvendelses formål.

At arbejde for at vores energiforbrug til drift og transport på sigt bliver væsentligt mere CO2 neutrale.

At skabe en øget miljøbevidsthed hos de ansatte gennem uddannelserne og faglighed som kan aflejres på kundekredsen.

At bidrage til udvikling af et bæredygtigt samfund ved at vise hvordan vi gør.

At benytte opnåede miljø- og energibesparelser til at finansiere og sikre det fortsatte miljøarbejde.


Gennemførte miljøpolitikker

Vi har allerede gennemført nogle projekter bl.a. kan nævnes:

 

Kildesorterings affaldsordning som hviler økonomisk i sig selv – med en miljøgevinst til følge.

 

Spildevand afsættes i eget lukket pilefordampningsanlæg. De store træer fordamper vandet mens de nye skud optager næringsstofferne. Derved får vi en reduktion i vores kommende CO2 regnskab af den CO2 som pilen optager fra luften. Spildevand til pileanlægget er fritaget for afgifter som lovgivningen er pt. hvilket medfører en økonomisk besparelse.

Oliefyret er udskiftet til et CO2 neutralt flisfyringsanlæg som opvarmer hele ejendommen. (aftager bl.a. afskåret pil fra renseanlægget hvilket medfører en lille økonomisk gevinst samt udnyttelse af næringsstofferne i spildevandet.)

Desuden kan nævnes at en del af ejendommens tilhørende jord er nybeplantet(2007/08) med ca 2.500stk træer i blandede træsorter. Dette medfører nogle for os positive ting: Optagelse af CO2 samt, Læ for bygninger med mindre varmeforbrug til følge samt give plads til vildtet som også er en del af naturen. Desuden skal amme træer senere anvendes til opvarmningsformål i form af flis. Projekterne er realiseret via tulstrupnygaard.dk

Selvforsynende med egne solceller (95%)


Indførelse af e-mail fakturering(2011)  som for miljøet stort set kun sparer konvolutten / frimærket og tilhørende post transport. Tilgengæld har vi en økonomisk gevinst idet vi sparer udgifter til porto, konvolut samt den medgående tid til håndtering heraf. Vi har i den forbindelse ændret på faktura layoutet idet vi har valgt et mere udskriftsvenligt og toner besparende layout. Kunden sparer affald. Tillige får man en nemmere håndtering ved videresendelse til f.eks. forsikringsselskab eller inden for en koncern's medarbejdere.


Nye miljø visioner


1: vi vil tilplante yderligere ca 1Ha med blandede skovtræer som tilbyder naturlige remiser for vildt og insekter. 

2: Udvikling af varmegenvindingsanlæg som via jordens naturlige varme kan forvarme ny luft om vinteren og og sommeren naturligt nedkøle med meget lav energiforbrug. 

Intern


Link til VidenOm: